Trauma Beratung   &   Somatic Experiencing®

Trauma u dzieci

Pewne formy stresu, takie jak między innymi deprywacja czy utrata najbliższych, mają bardzo niekorzystny wpływ na szeroko rozumiany rozwój dziecka. Mogą one doprowadzić  do trwałych zaburzeń rozwoju osobowości, spowodować zwiększoną wrażliwość na stresujące wydarzenia i podatność na pojawienie się w przyszłości różnego rodzaju zaburzeń i chorób. Nauka już od dawna zajmuje się badaniem psychicznych i somatycznych skutków urazów ale dopiero od niedawna psychotraumatologia a wraz z nią również pedagogika traumy, uznane zostały za odrębne dyscypliny naukowe integrujące istniejącą wiedzę nie tylko z neurobiologii, medycyny i psychologii ale również z pedagogiki, prawa i nauk społecznych.

Przyczyny nieodpowiedniego zachowania dziecka mogą być zróżnicowane i nie zawsze są wynikiem niewystarczająco dobrej opieki rodzicielskiej czy nieodpowiedniego podejścia nauczyciela. Zaburzenia zachowania mogą mieć swoje przyczyny w traumie jakiej doświadczyły dzieci pozbawione rodziców biologicznych i w konsekwencji wychowujące się w rodzinach zastępczych lub adopcyjnych, w domach dziecka lub innych instytucjach.

Skrzywdzone dzieci potrzebują tego czego się najbardziej obawiają  - wrażliwego, delikatnego i bliskiego kontaktu z drugim człowiekiem równocześnie przenoszą swoje traumatyczne doświadczenia na aktualne relacje. Są stale pobudzone, dysocjują lub zamierają. Trauma wczesnodziecięca charakteryzuje się wewnętrzną psychofizjologiczną dynamiką. Zrozumienie tej dynamiki oraz jej wpływu na rozwój mózgu i układu nerwowego ułatwia nauczycielom, rodzicom i opiekunom wykształcenie niezbędnej wrażliwości i delikatności w codziennej drobnej interakcyjnej regulacji powierzonych im dzieci.

W czasie spotkań pokazuję i uczę zrozumienia i akceptacji samego siebie. Pokazuję sposoby stabilizowania i pobudzania zablokowanego dziecięcego rozwoju oraz regulacji emocji, co z kolei pozwala na minimalizację lęków, pobudzenia i stanów dysocjacyjnych. Ludzkie ciało jest rytmiczne, pulsujące i dźwięczne. Charakter, barwa i modulacja głosu mają ogromny wpływ na nasze samopoczucie i w konsekwencji zdrowie. W czasie spotkań pokazuję jak świadomie pracować nad własną komunikacją werbalną i pozawerbalną wspomagając dzięki temu witalność i zdrowienie dzieci.

 

Koszty konsultacji indywidualnych (60 minut)  SFr. 120.00,   każde następne rozpoczęte pół godziny  SFr.  60.00

Koszty konsultacji dla par (60 min)  SFr. 160.0,   każde następne rozpoczęte pół godziny  SFr. 80.00

 

Należność płatna gotówką po zakończeniu konsultacji. Dla klientów z Polski możliwość negocjacji ceny!